OlliverGården är en del av det som var det gamla komunala fattighuset på Heden i Bergby.
Sockenstämman beslöt 10/12 1898 att köpa in det Matsonska hemmanet på Heden och bygga ett fattighus.

Fattighuset stog klart 1904 men idag finns inget kvar. Vårt bostadshus är enl vad vi har hört tidigare använt som tvättstuga och traktorgarage! Det syns inte på bilderna men ligger rakt bakom fattighuset på den vänstra bilden. Den röda träbyggnaden man ser i bakgrunden är en del av vårt stall. Den ljusa byggnaden på den vänstra bilden är idag vår granne.

Fattighusetfattighuset2